Programy Pomiarowo Testowe

Aplikacje optymalizujące procesy pomiarowe oraz badania jakościowe. Umożliwiają obróbkę wyników oraz odpowiednią ich archiwizację.

Projekt "Test Termostatów"

Program wykonuje test otwarcia-zamknięcia lub zamknięcia-otwarcia termostatów obsługując piecyk kalibracyjny oraz zewnętrzny czujnik temperatury. Cykle testów można powtarzać w dowolnej kolejności. Po podaniu odpowiednich tolerancji program generuje raport.

Screen:

Projekt "T.H.E.R.M.O.S."

System czuwający nad wartością temperatury oraz wilgotności powietrza za pomocą zewnętrznego termohygrometru. Posiada możliwość sprawdzenia danych z dowolnego okresu czasu oraz podania podstawowych wartości statystycznych na ich temat. Możliwość ustalenia alertów oraz komunikacji poprzez Internet.

Screen:


Skyclinic - przeszczepy włosów robotem Artas https://amzteam.pro/ hosting www webhosting1st poczta kwiatowa informatyk.lebork.pl

© CuspySoft 2015