Jakość w projektach informatycznych.

W trosce o jakość wykonania naszych projektów staramy się wzorować na podejściu jakościowym PMBoK PMI.

Obszarem, który w PMBoK jest szczególnie dobrze opracowany jest zarządzanie pracą, czyli zarządzanie zakresem, kosztem i czasem. W tym zakresie PMBoK przedstawia pełny zestaw sprawdzonych, uznanych technik.

W podejściu tym projekty podzielone są na 9 obszarów, których integralność i odpowiednie dopracowanie są podstawami w opracowaniu projektu bez zbędnego przeciągania go w czasie jak i bez narażania na dodatkowe koszty. Obszary te to:

  1. Zarządzanie integralnością projektu
  2. Zarządzanie zakresem
  3. Zarządzanie czasem
  4. Zarządzanie kosztami
  5. Zarządzanie jakością
  6. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  7. Zarządzanie komunikacją
  8. Zarządzanie ryzykiem
  9. Zarządzanie zaopatrzeniem

Chcesz dowiedzieć się więcej o jakości w naszych projektach? Zapytaj nas - info@cuspysoft.pl


Skyclinic - przeszczepy włosów robotem Artas https://amzteam.pro/ hosting www webhosting1st poczta kwiatowa informatyk.lebork.pl

© CuspySoft 2015