Systemy Zarządzania i Kontroli Produkcji

Są to aplikacje kontrolujące/regulujące procesy produkcji. Ich użycie ma na celu poprawienie jakości i wydajności.

Projekt "Elmer"

System kontrolujący rezystancję przewodów nakładanych na maty grzewcze poprzez tworzenie kart zbliżonych do SPC. Aplikacja powiązana z bazą danych zawierającą specyfikacje poszczególnych produktów. System posiada różne poziomy dostępu. Archiwizuje wyniki pomiarów oraz raporty błędów. Daje również możliwość drukowania raportu z pomiarów w postaci samoprzylepnej etykiety.

Screen:

Projekt "System Wspomagania Planowania Produkcji"

System ten jest połączeniem 4 baz danych - tabeli inżynieryjnej, bazy procedur, bazy zamówień oraz bazy stanu magazynu. W zależności od zamówień ustawia pracę 800 osobowego zespołu na 6 liniach produkcyjnych przy 38 stanowiskach. Plan układany jest na 7 kolejnych dni z dokładnością do 5 minut.

Screen:


Skyclinic - przeszczepy włosów robotem Artas https://amzteam.pro/ hosting www webhosting1st poczta kwiatowa informatyk.lebork.pl

© CuspySoft 2015